Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

Eredmények
Tanév2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
Szövegértés164716401605158216271594
Matematika174416961663169317231696


4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

4.1 Lemorzsolódási mutatók

Az intézmény lemaradási mutatói
Tanév2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
9. évfolyam
Kimaradó tanulók száma465978
Kimaradó tanulók %0,89%5,55%4,9%8,9%6,6%8,3%
10. évfolyam
Kimaradó tanulók száma37165 9
Kimaradó tanulók %0,67%8,13%0,45%7,4%5,61% 9,4%
11. évfolyam
Kimaradó tanulók száma230115
Kimaradó tanulók %0,45%3,79%0%1,23%1,28%5,7%
12. évfolyam
Kimaradó tanulók száma13001 0
Kimaradó tanulók %0,22%3,05%0%0%1,26% 0%
13. évfolyam
Kimaradó tanulók száma713115110
Kimaradó tanulók %1,56%13,8%12,2%5,95%17,46% 0%
Intézmény összesen
Kimaradó tanulók száma1740172122 22
Kimaradó tanulók %3,79%6,89%3,95%5,18%5,3% 5,26%


4.2. Évismétlési mutatók

Az intézmény lemaradási mutatói
Tanév2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
9. évfolyam
Évismétlő tanulók száma596433
Évismétlő tanulók %1,11%6,54%5,53%3,96%2,83%3,12%
10. évfolyam
Évismétlő tanulók száma37433 2
Évismétlő tanulók %0,67%7,95%3,95%3,7%3,37% 2,15%
11. évfolyam
Évismétlő tanulók száma22221 1
Évismétlő tanulók %0,45%2,25%0,48%2,5%1,28% 1,17%
12. évfolyam
Évismétlő tanulók száma000000
Évismétlő tanulók %0%0%0%0%0% 0%
13. évfolyam
Évismétlő tanulók száma000000
Évismétlő tanulók %0%0%0%0%0% 0%
Intézmény összesen
Évismétlő tanulók száma111812976
Évismétlő tanulók %2,45%3,10%2,54%2,11%1,68% 1,48%


5. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve

TanévElért érettségi vizsga
átlageredmények
Elért eredmények az
előző évhez viszonyítva
Elért eredmények a táblázat
első évéhez viszonyítva
 2009 / 2010 3,23+2%100%
2010 / 20113,40+5,26%105,6%
2011 / 20123,41+0,29%105,57%
2012 / 20133,44+0,88%106,5%
2013 / 20143,41-0,09%105,6%
2014 / 20153,42+0,87%105,88%
2015 / 20163,39-0,29%104,95%
2016 / 20173,40+0,29%105,26%
2017 / 20183,43+0,88%106,19%


6. Tanórán kívüli tevékenységek

FoglalkozásIgénybevételEgyéb igénybevételi
neveIngyenesTérítésesfeltétel leírása
 Érettségi felkészítőX  
 Nyelvizsgára felkészítőX  
 SportkörX  
 Felzárkoztató foglalkozásX  
 Innovációs versenyre felkészítésX  
 Szakmai versenyekre felkészítésX  
 Közismereti versenyekre felkészítés X  

 
7. Hétvégi házifeladat szabályai, iskolai dogozatok szabályai

7.1 Házifeladat szabályai

A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak.

  • A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége nem haladhatja meg tantárgyanként a 40 percet.
  • Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.
  • Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.
  • Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.
  • A tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

7.2 Iskolai dolgozatok szabályai

Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább ... tanóra (pl.: 2, 3) anyagára épül. Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját előre ismertetni kell. A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse.

Az írásbeli dolgozatok formái:

  • témazáró dolgozat,
  • tanév eleji felmérés,
  • tanév végi felmérés
  • egyéb dolgozat.


Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat.)

8. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A vizsga
megnevezésetervezett ideje
Javító vizsgákaugusztus
Osztályozó vizsgákoktóber, április

 
9. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók száma

2018 / 2019 tanév
Iskolai osztályOsztályban
tanulók száma
9.Ny27
9.A33
9.B26
9.C28
9.D23
10.A31
10.C41
11.A31
11.B26
11.C31
12.A28
12.B19
12.C34
13.A16
13.B15
13.C 25