Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma

Iskolánk 2011. október 29-én nyújtott be pályázatot TÁMOP 3.1.7 11/2011 „Referencia intézményi szolgáltatás kompetencia alapú oktatás területén szövegértés, matematika valamint szociális és életviteli területeken” címmel. 2012. március 08. Értesítést kaptunk, hogy pályázatunk a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 4.000.000.-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

2012. augusztus-november

Továbbképzések zajlottak a következő területekre:

  • A referencia-intézmények és a partnerintézmények pedagógusainak felkészítése a gyakorlóhelyi mentori tevékenységek ellátására
  • Felkészítés a mentorálás mesterségére
  • PR TEVÉKENYSÉGEK ÉS CÉLIRÁNYOS KOMMUNIKÁCIÓ: amely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segíti elő
  • A referencia intézmény működéséhez szükséges feltételrendszer kialakítása
  • Az intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására
  • Hálózati együttműködések és kapcsolatok
  • Az IKT technológiák oktatásban történő alkalmazása
  • Pedagógusok felkészítése az IPR alkalmazására és a hatékony együttnevelésre
  • Projektpedagógia, epochális oktatás
  • Vezetők felkészítése

A projekt megvalósulása alatt biztosítottuk a nyilvánosságot szórólapok, újságcikk formájában. Elkészültek a C és D típusú táblák, amelyeket kihelyeztünk az iskolában.