Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma

Az iskola megalakulásáról valljon az egyik legilletékesebb, Körtvélyessy Dezső, az iskola első igazgatója. Az ő szerkesztésében jelent meg az iskola első Értesítője, amelynek a Jelentés az 1928-29. tanévről c. fejezete így kezdődik: Intézetünk 1927. novemberében kezdte meg működését, s így most a második évet fejezte be. Az első évfolyamra 76 tanuló iratkozott be.

Az iskola története aztán a folyamatos átszervezések, névváltoztatások története is. Korok jöttek, korok mentek az iskola maradt, de hogy maradni tudjon, mindig változott, és mindig megújult. Az ókori rómaiaknak külön kifejezésük volt erre: genius loci, a hely szelleme: ez az, ami máig változatlan. Joggal állítjuk hát mi, az iskolát féltő gonddal szeretők, hogy 1927 óta őrködik a Gépipari épülete az Eötvös tér nyugati oldalán a magas szintű műszaki műveltség felett.

1927-ben iskola az állami Fa- és Fémipari Szakiskola nevet vette fel. A szakiskolai oktatás a háború után bővült felsőipar-iskolaira és dolgozók gépipari középiskolai képzésére, igaz csak esti tagozaton. Aztán 1947-től Műszaki Középiskolára nevezték át az intézményt, s az utolsó kifutó szakiskolai osztály az 1948/49-es tanévben különbözeti vizsgával már érettségi vizsgára is mehetett az iparügyi miniszter utasítására.

1949/50-től kezdődik az az időszak az iskola történetében, amikor szinte évente változtatnak az iskola elnevezésén, az oktatott szakok is állandóan változnak, csak a gépiparhoz való kapcsolódás marad végig változatlan.
Az elnevezések sorban: Ipari Gimnázium, Vas- és Fémipari Gimnázium, esti tagozaton Dolgozók Műszaki Középiskolája, 19.sz. Általános Gépészeti Technikum, 10.sz. Kohó- és Gépipari Technikum, 16.sz. Általános Gépipari Technikum és 28.sz. Dolgozók Gépipari Technikuma.Az 1955/56. tanévtől kapta meg az intézet a Szamuely Tibor nevet, hogy aztán ez 35 évig rajta is maradjon. Sokan máig ezen a néven említik az iskolát.

A technikumi jelleg 1969/70-ig megmarad. Ettől a tanévtől Szamuely Tibor Közlekedésgépgyártó Ipari Szakközépiskola az új név, és ezt ismét profilváltozás követi: szakközépiskolai osztályok kezdik el munkájukat, ezzel párhuzamosan kezdenek kihalni a technikumi osztályok. Az 1972/73. tanévben érettségizik az első szakközépiskolai modellben végzett osztály. 
Az 1978/79. tanévtől szakmunkás képzési célú osztályokban is tanulhatnak egy ideig az ide járók.

Az 1985/86. tanévben az oktatás koncepciója változott elindult újra a technikumi modellű képzés, 4+1 év időtartammal, s ez maradt végre a mai napig.

Változatlan marad azonban az iskola névváltoztatásának nemes hagyománya. A rendszerváltás kapcsán a magyar gépipar egyik legnagyobb képviselőjének, a „magyar dízelmotor gyártás atyjának”, Jendrassik Györgynek a nevét veszi fel az intézmény. A hagyományos gépészet mellett a kor szellemének megfelelően új szakirányok oktatása kezdődik: a műszaki informatika CAD-CAM informatikus, a közlekedési szakirány közúti üzemviteli ellátó szakmai kimenettel. Új, felnőtteknek szánt oktatási formaként 1997-ben távoktatási jellegű gimnáziumi képzés indul az iskola falai között. Ekkor kezdi meg itt működését a kecskeméti GAMF kihelyezett főiskolai levelező tagozata, s innentől felsőfokú szakképesítés szerzésére is mód nyílik.

Az új közoktatási koncepció kapcsán megkezdődik a szolnoki középiskolák csöppet sem problémamentes összevonása. A „Gépipari” ennek során tagintézménnyé válik, elébb a Baross Gábor Szakmunkásképző- és Szakiskola, később a többi műszaki jellegű szakképző intézménnyel történő összeolvadás során. 2007-ben az épület egy alapos „ráncfelvarráson” esett át, megújult az épület, a tetőtérben korszerű számítógépes laborok épültek ki, és újra felkerült a főhomlokzatra a köztársaság 
címere. A főépület és a műhelyépület korszerű összeköttetése is megvalósult többek között egy tanácsterem kialakításával, amely a város egyik fontos konferencia-helyszínévé vált. Ma a város legnagyobb szakképző intézménye a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum részeként működik a nagyhírű alma máter. A hivatalos név sokszor változott, ahogy a történelem fordulását élte az iskola. Mégis itt áll büszkén, jellegzetes tájékozódási pontként a városban: s több tanulónknak édesapja, nagyapja is itt  szerzett végzettséget.

"Gépipari a generációk iskolája."