Szolnoki SzC

Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma


Boldog névnapot kívánunk
Dániel

nevű látogatóinknak

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

Eredmények
Tanév 2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
2018 / 2019
Szövegértés 1640 1605 1582 1627 1594  
Matematika 1696 1663 1693 1723 1696  


4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

4.1 Lemorzsolódási mutatók

Az intézmény lemaradási mutatói
Tanév 2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018 2018 / 2019
9. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 6 5 9 7 8  
Kimaradó tanulók % 5,55% 4,9% 8,9% 6,6% 8,3%  
10. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 7 1 6 5  9  
Kimaradó tanulók % 8,13% 0,45% 7,4% 5,61%  9,4%  
11. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 3 0 1 1 5  
Kimaradó tanulók % 3,79% 0% 1,23% 1,28% 5,7%  
12. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 3 0 0 1  0  
Kimaradó tanulók % 3,05% 0% 0% 1,26%  0%  
13. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 13 11 5 11 0  
Kimaradó tanulók % 13,8% 12,2% 5,95% 17,46%  0%  
Intézmény összesen
Kimaradó tanulók száma 40 17 21 22  22  
Kimaradó tanulók % 6,89% 3,95% 5,18% 5,3%  5,26%  


4.2. Évismétlési mutatók

Az intézmény lemaradási mutatói
Tanév 2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018 2018 / 2019
9. évfolyam
Évismétlő tanulók száma 9 6 4 3 3  
Évismétlő tanulók % 6,54% 5,53% 3,96% 2,83% 3,12%  
10. évfolyam
Évismétlő tanulók száma 7 4 3 3  2  
Évismétlő tanulók % 7,95% 3,95% 3,7% 3,37%  2,15%  
11. évfolyam
Évismétlő tanulók száma 2 2 2 1  1  
Évismétlő tanulók % 2,25% 0,48% 2,5% 1,28%  1,17%  
12. évfolyam
Évismétlő tanulók száma 0 0 0 0 0  
Évismétlő tanulók % 0% 0% 0% 0%  0%  
13. évfolyam
Évismétlő tanulók száma 0 0 0 0 0  
Évismétlő tanulók % 0% 0% 0% 0%  0%  
Intézmény összesen
Évismétlő tanulók száma 18 12 9 7 6  
Évismétlő tanulók % 3,10% 2,54% 2,11% 1,68%  1,48%  


5. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve

Tanév Elért érettségi vizsga
átlageredmények
Elért eredmények az
előző évhez viszonyítva
Elért eredmények a táblázat
első évéhez viszonyítva
 2009 / 2010  3,23 +2% 100%
2010 / 2011 3,40 +5,26% 105,6%
2011 / 2012 3,41 +0,29% 105,57%
2012 / 2013 3,44 +0,88% 106,5%
2013 / 2014 3,41 -0,09% 105,6%
2014 / 2015 3,42 +0,87% 105,88%
2015 / 2016 3,39 -0,29% 104,95%
2016 / 2017 3,40 +0,29% 105,26%
2017 / 2018 3,43 +0,88% 106,19%
2018 / 2019      


6. Tanórán kívüli tevékenységek

Foglalkozás Igénybevétel Egyéb igénybevételi
neve Ingyenes Térítéses feltétel leírása
 Érettségi felkészítő X    
 Nyelvvizsgára felkészítő X    
 Sportkör X    
 Felzárkóztató foglalkozás X    
 Innovációs versenyre felkészítés X    
 Szakmai versenyekre felkészítés X    
 Közismereti versenyekre felkészítés  X    

 
7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

7.1 Házi feladat szabályai

A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak.

  • A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége nem haladhatja meg tantárgyanként a 40 percet.
  • Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.
  • Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.
  • Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.
  • A tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

7.2 Iskolai dolgozatok szabályai

Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább ... tanóra (pl.: 2, 3) anyagára épül. Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját előre ismertetni kell. A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse.

Az írásbeli dolgozatok formái:

  • témazáró dolgozat,
  • tanév eleji felmérés,
  • tanév végi felmérés
  • egyéb dolgozat.


Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat.)

8. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A vizsga
megnevezése tervezett ideje
Javító vizsgák augusztus
Osztályozó vizsgák október, április

 
9. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók száma

2018 / 2019 tanév
Iskolai osztály Osztályban
tanulók száma
9.Ny 27
9.A 33
9.B 26
9.C 28
9.D 23
10.A 31
10.C 41
11.A 31
11.B 26
11.C 31
12.A 28
12.B 19
12.C 34
13.A 16
13.B 15
13.C  25
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31