Szolnoki SzC

Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma


Boldog névnapot kívánunk
Erzsébet

nevű látogatóinknak


KRÉTA Napló

Jelenleg nincs tanítás
Csengetési rend
1. óra:   7:45 -   8:30
2. óra:   8:40 -   9:25
3. óra:   9:35 - 10:20
4. óra: 10:30 - 11:15
5. óra: 11:25 - 12:10
Ebéd:  12:10 - 12:30
6. óra: 12:30 - 13:15
7. óra: 13:25 - 14:10
8. óra: 14:15 - 15:00

Általános infók

Iskolánk 1927-től a középfokú ipari szakképzés regionális bázisa. Fő célunk a teljes körű, hagyományainkat is hasznosító, a gazdasági és piaci igényekre alapozott műszaki szakemberképzés. Ez magában foglalja a biztos szakmai tudás megszerzésén túl az ember jellemét és erkölcsét meghatározó közismereti oktatás magas szintjét is.
E cél jegyében próbáltuk kialakítani képzési kínálatunkat, melyben fontos szerepet kap az általános műveltség, a szakmai tudás és a szakmai kommunikációs készség fejlesztése. Ennek érdekében tanulóink számára elengedhetetlen az idegen nyelvi képzés, valamint a vállalkozói ismeretek megszerzése. Mind a szakmai, mind pedig a vállalkozói ismeretek területén fontos, hogy tanulóink használják az informatika eszközeit, ismerjék és tudják alkalmazni mindazon szoftvereket, amelyek megkönnyítik munkájukat, javítják tevékenységük hatásfokát.

Meggyőződésünk, hogy az iskolánkban végzők a munkaerő-piaci nehézségek ellenére is meg tudják állni helyüket az életben.

Tudnivalók az iskolában folyó képzési formáról:

Lényege, hogy az általánosan művelő tárgyak tartalma és követelményszintje a 12. osztályig, beleértve, az érettségi vizsgát is, szinte megegyezik a gimnáziumokéval. Minden osztályra kiterjedő az informatikai képzés. A 9-12. osztályban az általános képzés mellett ágazati szakmai képzés folyik.

A 12. év végén a tanulók (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és az ágazati tantárgyból) érettségi vizsgát tesznek, ami feltétele a technikus évfolyamba lépésnek, az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra való jelentkezésnek.

A 12. osztályt követően a kimeneti szakirányok szerint további 1 év alatt szerezhetik meg a tanulók a megfelelő szakképesítésüket. Az osztályok tanulói képessé válnak az életpályán szükséges többszöri szakmaváltásra, valamint a mindenkori igényekhez való rugalmas alkalmazkodásra.

A képzés szakmai megoszlása:

  • Informatika ágazat  (54 481 01 - CAD-CAM informatikus)
  • Közlekedés Szállítmányozás és Logisztika ágazat  (54 841 02 - Közúti közlekedésüzevitel ellátó)
  • Gépészet ágazat  (54 521 03 - Gépgyártástechnológiai technikus)
  • Gépészet ágazat  (54 523 04 - Mechatronikai technikus)
23
nov.
9:00 - 12:10 Matemetika és Magyar

30
nov.
9:00 - 12:10 Matemetika és Magyar

03
dec.
08:00 - 12:00 Nyílt nap 17:00 - 18:00 Szülői értekezlet

07
dec.
12.24-i munkanap áthelyezése

14
dec.
12.27-i munkanap áthelyezése

11
jan.
9:00 - 12:10 Matemetika és Magyar