Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma


Boldog névnapot kívánunk
Luca, Otília

nevű látogatóinknak

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

Eredmények
Tanév 2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
Szövegértés 1647 1640 1605 1582 1627 1594
Matematika 1744 1696 1663 1693 1723 1696


4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

4.1 Lemorzsolódási mutatók

Az intézmény lemaradási mutatói
Tanév 2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
9. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 4 6 5 9 7 8
Kimaradó tanulók % 0,89% 5,55% 4,9% 8,9% 6,6% 8,3%
10. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 3 7 1 6 5  9
Kimaradó tanulók % 0,67% 8,13% 0,45% 7,4% 5,61%  9,4%
11. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 2 3 0 1 1 5
Kimaradó tanulók % 0,45% 3,79% 0% 1,23% 1,28% 5,7%
12. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 1 3 0 0 1  0
Kimaradó tanulók % 0,22% 3,05% 0% 0% 1,26%  0%
13. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 7 13 11 5 11 0
Kimaradó tanulók % 1,56% 13,8% 12,2% 5,95% 17,46%  0%
Intézmény összesen
Kimaradó tanulók száma 17 40 17 21 22  22
Kimaradó tanulók % 3,79% 6,89% 3,95% 5,18% 5,3%  5,26%


4.2. Évismétlési mutatók

Az intézmény lemaradási mutatói
Tanév 2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
9. évfolyam
Évismétlő tanulók száma 5 9 6 4 3 3
Évismétlő tanulók % 1,11% 6,54% 5,53% 3,96% 2,83% 3,12%
10. évfolyam
Évismétlő tanulók száma 3 7 4 3 3  2
Évismétlő tanulók % 0,67% 7,95% 3,95% 3,7% 3,37%  2,15%
11. évfolyam
Évismétlő tanulók száma 2 2 2 2 1  1
Évismétlő tanulók % 0,45% 2,25% 0,48% 2,5% 1,28%  1,17%
12. évfolyam
Évismétlő tanulók száma 0 0 0 0 0 0
Évismétlő tanulók % 0% 0% 0% 0% 0%  0%
13. évfolyam
Évismétlő tanulók száma 0 0 0 0 0 0
Évismétlő tanulók % 0% 0% 0% 0% 0%  0%
Intézmény összesen
Évismétlő tanulók száma 11 18 12 9 7 6
Évismétlő tanulók % 2,45% 3,10% 2,54% 2,11% 1,68%  1,48%


5. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve

Tanév Elért érettségi vizsga
átlageredmények
Elért eredmények az
előző évhez viszonyítva
Elért eredmények a táblázat
első évéhez viszonyítva
 2009 / 2010  3,23 +2% 100%
2010 / 2011 3,40 +5,26% 105,6%
2011 / 2012 3,41 +0,29% 105,57%
2012 / 2013 3,44 +0,88% 106,5%
2013 / 2014 3,41 -0,09% 105,6%
2014 / 2015 3,42 +0,87% 105,88%
2015 / 2016 3,39 -0,29% 104,95%
2016 / 2017 3,40 +0,29% 105,26%
2017 / 2018 3,43 +0,88% 106,19%


6. Tanórán kívüli tevékenységek

Foglalkozás Igénybevétel Egyéb igénybevételi
neve Ingyenes Térítéses feltétel leírása
 Érettségi felkészítő X    
 Nyelvizsgára felkészítő X    
 Sportkör X    
 Felzárkoztató foglalkozás X    
 Innovációs versenyre felkészítés X    
 Szakmai versenyekre felkészítés X    
 Közismereti versenyekre felkészítés  X    

 
7. Hétvégi házifeladat szabályai, iskolai dogozatok szabályai

7.1 Házifeladat szabályai

A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak.

  • A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége nem haladhatja meg tantárgyanként a 40 percet.
  • Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.
  • Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.
  • Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.
  • A tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

7.2 Iskolai dolgozatok szabályai

Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább ... tanóra (pl.: 2, 3) anyagára épül. Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját előre ismertetni kell. A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse.

Az írásbeli dolgozatok formái:

  • témazáró dolgozat,
  • tanév eleji felmérés,
  • tanév végi felmérés
  • egyéb dolgozat.


Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat.)

8. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A vizsga
megnevezése tervezett ideje
Javító vizsgák augusztus
Osztályozó vizsgák október, április

 
9. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók száma

2018 / 2019 tanév
Iskolai osztály Osztályban
tanulók száma
9.Ny 27
9.A 33
9.B 26
9.C 28
9.D 23
10.A 31
10.C 41
11.A 31
11.B 26
11.C 31
12.A 28
12.B 19
12.C 34
13.A 16
13.B 15
13.C  25
H K Sze Cs P Szo V
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
Dátum : 2018. december 15., szombat
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Dátum : 2018. december 24., hétfő
25
Dátum : 2018. december 25., kedd
26
Dátum : 2018. december 26., szerda
27
Dátum : 2018. december 27., csütörtök
28
Dátum : 2018. december 28., péntek
29
Dátum : 2018. december 29., szombat
30
Dátum : 2018. december 30., vasárnap
31
Dátum : 2018. december 31., hétfő
05
jan.
09:00 - 12:10 Matematika, Magyar

12
jan.
09:00 - 12:10 Matematika, Magyar