Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma


Boldog névnapot kívánunk
Hedvig

nevű látogatóinknak

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

Eredmények
Tanév 2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
Szövegértés 1647 1640 1605 1582 1627  
Matematika 1744 1696 1663 1693 1723  


4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

4.1 Lemorzsolódási mutatók

Az intézmény lemaradási mutatói
Tanév 2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
9. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 4 6 5 9 7  
Kimaradó tanulók % 0,89% 5,55% 4,9% 8,9% 6,6%  
10. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 3 7 1 6 5  
Kimaradó tanulók % 0,67% 8,13% 0,45% 7,4% 5,61%  
11. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 2 3 0 1 1  
Kimaradó tanulók % 0,45% 3,79% 0% 1,23% 1,28%  
12. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 1 3 0 0 1  
Kimaradó tanulók % 0,22% 3,05% 0% 0% 1,26%  
14. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 7 13 11 5 11  
Kimaradó tanulók % 1,56% 13,8% 12,2% 5,95% 17,46%  
Intézmény összesen
Kimaradó tanulók száma 17 40 17 21 22  
Kimaradó tanulók % 3,79% 6,89% 3,95% 5,18% 5,3%  


4.2. Évismétlési mutatók

Az intézmény lemaradási mutatói
Tanév 2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
9. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 5 9 6 4 3  
Kimaradó tanulók % 1,11% 6,54% 5,53% 3,96% 2,83%  
10. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 3 7 4 3 3  
Kimaradó tanulók % 0,67% 7,95% 3,95% 3,7% 3,37%  
11. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 2 2 2 2 1  
Kimaradó tanulók % 0,45% 2,25% 0,48% 2,5% 1,28%  
12. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 0 0 0 0 0  
Kimaradó tanulók % 0% 0% 0% 0% 0%  
14. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 0 0 0 0 0  
Kimaradó tanulók % 0% 0% 0% 0% 0%  
Intézmény összesen
Kimaradó tanulók száma 11 18 12 9 7  
Kimaradó tanulók % 2,45% 3,10% 2,54% 2,11% 1,68%  


5. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve

Tanév Elért érettségi vizsga
átlageredmények
Elért eredmények az
előző évhez viszonyítva
Elért eredmények a táblázat
első évéhez viszonyítva
 2009 / 2010  3,23 +2% 100%
2010 / 2011 3,4 +5,26% 105,6%
2011 / 2012 3,41 +0,29% 105,57%
2012 / 2013 3,44 +0,88% 106,5%
2013 / 2014 3,41 -0,09% 105,6%
2014 / 2015      
2015 / 2016      
2016 / 2017      
2017 / 2018      


6. Tanórán kívüli tevékenységek

Foglalkozás Igénybevétel Egyéb igénybevételi
neve Ingyenes Térítéses feltétel leírása
 Érettségi felkészítő X    
 Nyelvizsgára felkészítő X    
 Sportkör X    
 Felzárkoztató foglalkozás X    
 Innovációs versenyre felkészítés X    
 Szakmai versenyekre felkészítés X    
 Közismereti versenyekre felkészítés  X    

 
7. Hétvégi házifeladat szabályai, iskolai dogozatok szabályai

7.1 Házifeladat szabályai

A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak.

  • A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége nem haladhatja meg tantárgyanként a 40 percet.
  • Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.
  • Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.
  • Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.
  • A tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

7.2 Iskolai dolgozatok szabályai

Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább ... tanóra (pl.: 2, 3) anyagára épül. Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját előre ismertetni kell. A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse.

Az írásbeli dolgozatok formái:

  • témazáró dolgozat,
  • tanév eleji felmérés,
  • tanév végi felmérés
  • egyéb dolgozat.


Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat.)

8. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A vizsga
megnevezése tervezett ideje
Javító vizsgák augusztus
Osztályozó vizsgák október, április

 
9. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók száma

2017 / 2018 tanév
Iskolai osztály Osztályban
tanulók száma
9.Ny  
9.A
9.B
9.C
10.A
10.B
10.C
11.A
11.B
11.C
12.A
12.B
12.C
5/14.A
5/14.B
5/14.C
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dátum : 2018. október 22., hétfő
24
25
26
27
28
29
Dátum : 2018. október 29., hétfő
30
Dátum : 2018. október 30., kedd
31
Dátum : 2018. október 31., szerda